Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Rezerwacja hali sportowej

Aktualny harmonogram stałych rezerwacji hali sportowej na Basenie Zadole:

 

Kolor czerwony wskazuje zajętość hali przez podmioty zewnętrzne mające podpisaną umowę najmu hali sportowej.

Zapraszają

Honorujemy karty